Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2015 » Şubat

Aylık Arşiv: Şubat 2015

Tüm Yönleriyle Nesir

?imdi bu üç grubu inceleyelim;

Devamını Oku »

Biyometri Hayatımıza Nasıl Etki Edecek?

Biyometri, di?er kimlik do?rulama yollar?ndan daha uygun olma e?ilimindedir. Kap?ya yöneldi?inizde kendi kimli?inizi unutabilirsiniz ancak hala biyometrik cihazlar?n?z? kullanabileceksiniz. Bir dükkânda al??veri? yaparken parma??n?zla al?c?ya ufak bir dokunu? yapmak suretiyle kimli?inizin onayland???n? hayal edin.

Devamını Oku »

Ay Takvimi Nedir?

Ay y?l?, Güne? y?l?na göre daha h?zl? tamamlan?r. Bu yüzden Ay takviminin Güne? takvimine göre kar??l???n? bulmak için hesaplama yaparken belirli sürelerin eklenmesi gerekir. K?sacas?, 1 Ay y?l?, 1 Güne? y?l?na göre çok daha çabuk geçer dememiz mümkündür.

Devamını Oku »

Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Unsurlar

Tabi ki çocu?u severken onun birtak?m özelliklerini ön plana ç?karmak da do?ru bir hareket olmayacakt?r. Çocu?un güzelli?i, yetenekleri, ba?ar?lar? salt sevgi sebebi olmamal?d?r. Çocuk, nas?l bir birey olursa olsun, isterse ba?ar?s?z olsun yine de ebeveynleri taraf?ndan sevilmelidir. Çünkü çocuk, ailesinden ko?ulsuz sevgi bekler. Çocuk, ebeveynlerinin kendisini sevip sevmedi?ini onunla ilgilenip ilgilenilmemesinden, ona vakit ayr?l?p ayr?lmamas?ndan anlar. Çocu?a sevgi göstermek, onun ...

Devamını Oku »

Süngerler ve Sünger Avcılığı

Parlak sar?, turuncu, k?rm?z? kimi zaman ise siyah ve mor olabilen süngerlerin belli bir ?ekilleri yoktur. Denizin dibinde düzensiz kümeler halinde bulunurlar. Boylar? birkaç sanrimetre olabildi?i gibi, metrelerce uzunlukta olanlar?na da rastlamak mümkündür. Doku ve organlar? bulunmad???ndan hayvandan çok bitki görüntüsündedirler.

Devamını Oku »

Davul Nedir?

En basit çalg?lardan biri olan davul, iki parçadan olu?ur. Bu parçalar, silindir ?eklinde ?ekillendirilmi?, ah?ap veya topraktan yap?lan kasnak ve bu kasna??n iki yüzeyine de gerilerek yerle?tirilen deridir. Biçimi ve yap?ld??? madde de?i?se de dünyan?n her ülkesinde ve her toplum taraf?ndan çal?nan bir müzik aletidir. Hemen her ülkenin kültüründe ve o halk?n düzenledi?i etkinliklerde önemli yer edinmi?tir.

Devamını Oku »

Sesimiz Neden Kısılır?

Yüksek sesle ba??rd???m?zda genelde sesimiz k?s?lmaktad?r.”North Cardina Memorial” hastanesi ses bozuklu?u uzman dal?nda görev alan “Stten Martinkoskye” göre yüksek sesle ba??rmak a??r? kuvvetle titremesine ve ?i?mesine hatta dokunun kanamas?na yol açmaktad?r. Martinkosky, ses tellerinin g?rtlakta yer alan kastan yap?lm?? keman telleri gibi yan yana duran iki kal?n telden yap?lm?? oldu?unu, nefes al?p verirken birbirlerinden ayr? bulunup konu?urken bir araya gelerek ...

Devamını Oku »

Marifetname Nedir?

Birinci bölüm Fenn-i Evvel olarak adland?r?lm??t?r. Tasavvufi özellikler ta??yan, Allah’?n varl???n? ve birli?ini anlatt?ktan sonra cisimleri, madenleri, bitkileri ve insan do?as?n? anlatan bu bölüm, geometri, astronomi ve takvim konular?na de?inerek devam eder. Yüzden fazla ?ehrin hangi enlem ve boylamda bulundu?una dair bilgiler de bar?nd?ran Fenn-i Evvel bölümü, Fenn-i Sami olarak adland?r?lm?? olan ikinci bölüme geçer.

Devamını Oku »

Samsung Galaxy SIII ve Özellikleri

Devamını Oku »

Cura Nedir?

Genellikle üç, dört, be? ya da alt? telli olan cura çalg?s?n?n boyu 55-60 cm kadard?r. Curalar?n tekne derinlikleri ve gö?üs geni?likleri ortalama 15 cm, sap uzunluklar? ise 40 cm’dir.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.