Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2014

Paskalya Adası Heykellerinin Sırrı

Heykellerin üzerinde yap?lan ara?t?rmalar bu heykellerin s?rr?n? çözmeye yetmedi, üzerlerinde ne bir sembol ya da ne bir yaz?l? eser bulunuyor ancak tek nokta heykellerin surat ifadeleri hepsinin yüzünde gururlu bir gülümseme mevcut fakat bu ara?t?rmalar için yeterli görülmüyor. Bir ba?ka bilgi ise heykellerin baz?lar? yar?m b?rak?lm?? ve heykellerin karaya nas?l ta??nd??? bilinmiyor. A??rl?klar? konusunda tonlarca a??rl?kta olan bu heykellerin kim taraf?ndan yap?ld??? da bilinmiyor çünkü ...

Devamını Oku »

Antikythera Mekanizması Nedir?

Kullan?m? kolay fakat cihaz ?u haliyle orijinal yap?s?ndan fazlas?yla uzakla?m?? durumda bu yüzden incelemeler sürekli yar?m kal?yor ve kesin sonuç elde edilemiyor.

Devamını Oku »

Palenque Mezar Taşı ve Hakkında Yapılan Analizler

Mezar?n enteresan olan noktas? üzerindeki kapak ve bulunan sembollerdi. Bu sembollerin en ilginç olan? motorsiklet üzerine binmi? ve e?ilerek pedala bas?yor gibi duran insan figürleridir. Bu figür dikkatli incelendi?inde bir astronota da benzetilmektedir. Bu mezar ta?? üzerinde birçok ara?t?rma yap?lm??t?r ço?u uzmanlar bu figürü Pakal’a benzetmi? ve onun mezar? oldu?unu söylemi?lerdir ancak ara?t?rmalarda kesinlik yoktur ve incelemeler sonucu farkl? yorumlar da ortaya at?lm??t?r.

Devamını Oku »

Ev Tipi Buzdolabının Yapısı ve Enerji Tasarrufu İçin Bilinmesi Gerekenler

Uygulamada tam boyutlu buzdolaplar?n?n, yaprakl? sebzeler ve taze meyvelerin nemlerinin buzdolab?nda dola?an serin havan?n kurutucu etkisinden korunmas? için büyük hava s?zd?rmaz çekmeceleri bulunur. Dolap kapa??ndaki kapakl? yumurta bölümü, yumurtalardan olan nem kayb?n? yava?latarak yumurta ömrünü uzat?r. Buzdolaplar?n kapakalr?nda tereya?? için genellikle ya??n yumu?ak bir k?vamda kalmas?n? sa?layacak s?cakl?kta ?l?k bir bölme bulunur. Kapal? olan bu bölme ayn? zamanda ya??n, di?er ...

Devamını Oku »

Siyah Noktalar ve Doğal Tedavi Yöntemleri

Peki bu siyah noktalar neden ve nas?l olu?ur derseniz, temel sebeplerdeb biri iyi temizlenmeyen ve çok gözenekli bir cilde sahip olmakt?r. Bu siyah noktalar?n d?? görünü?ü bozmas?n?n yan? s?ra sa?l?k aç?s?ndan temizlenmesi ve yok edilmesi gerekmektedir. Zira ço?u siyah noktalar, ciltte derin çukurlar?n ve daha büyük sivilcelerin olu?mas?na neden olur. Bu yüzden cildin her gün düzenli olarak temizlenerek nemlendirilmesi gerekmektedir.

Devamını Oku »

Gül Suyu ve Cilde Olan Faydaları

A??r? yorgunluk ve uykuszlu?un neden oldu?u gözalt? torbalar?n?,ya? bezelerini, morluklar? gül suyu ile temizleyerek giderebilirsiniz.

Devamını Oku »

Kakao ve Kakao Yağının Faydaları

Kakao ya??n?n içerisinde E vitamini bulunur. Bu sayede cildi besler, cildin nemini kaybetmesini engeller. Cildin sahip oldu?u nem dengesini koruyarak yumu?ak bir cilde sahip olman?z? sa?lar. Yine içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmad???ndan dolay? cildi tahri? etmez ve yan etkilere de neden olmaz. Özellikle güne? sonras? nemini kaybeden ve kuruyan cildin tedavisinde kullan?lan kakao ya?? oldukça faydal? bir ya?d?r.

Devamını Oku »

Truva Atı Efsanesi

Truva At?: Mitolojiye göre denizler tanr?ças? Thetis çok güzel ve çekici bir tanr?ça, onu gören büyülenir ve güzelli?ine hayran kal?rd?. ?nan??a göre Thetis’in dünyaya getirece?i erkek çocu?un babas?ndan çok daha ak?ll? ve zeki bir birey olaca?? söylenirdi. Bunun için Teselya Kral? Peleus uygun görüldü ve onunla evlendirilmek istendi. Olimpos da??nda güzel bir sofra ve çalg?c?lar haz?rland?, harika bir törendi planlanan ve öyle de ...

Devamını Oku »

Kral Midas Kimdir? Midas’ın Kulakları Efsanesi Nedir?

Midas M.Ö. 738 – M.Ö. 696 y?llar? aras?nda Gordion kentinde krall?k sürmü?tür. En çok bilinen Midas’?n kulaklar? efsanesidir. Ya?ad??? dönemde yapt??? çal??malar ve ara?t?rmalarla farkl? bir öneme sahiptir Frigya halk? için ancak o ya?amaktan nefret etme derecesine gelmi? ve halk?na ayn? duygular? besleyememi?tir. Peki nedir bu efsane?

Devamını Oku »

Otomobil Kullanırken Yakıt ve Para Tasarrufu İçin Yapılması Gereken Kurallar

1-) Ta??t Üreticisinin Önerdi?i En Dü?ük Oktan Say?l? Yak?t? Kullan?n Birçok yak?t sürücüsü, motor aç?s?ndan daha iyi oldu?unu dü?ündü?ünden, oktan say?s? yüksek, daha pahal? yak?tlar? tercih etmektedir. Halbuki günümüzde kullan?mda olan ta??tlar?n büyük bir k?sm? kur?unsuz benzin kullanacak ?ekilde tasarlanm??t?r. E?er kullan?c? katologunda yüksek oktan say?l? yak?t kullan?lmas? önerilmiyorsa, normal benzin d???nda benzin kullan?lmas? gereksiz para harcamaktan ba?ka bir?ey de?ildir. ...

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.