Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2014

Açıklanamayan Olgu: Çekim Yasası Nedir ?

Çekim yasas? tarihle ba?lad?. Daima varoldu; her zaman varolacakt?r.Eski Babilliler bu yasay? en iyi bilen ve uygulayan ?rklard?r.1912 y?l?nda Charles Haanel çekim yasas? hakk?nda “EN BÜYÜK VE EN MUTLAK YASADIR” diye tan?mlam??t?r.

Devamını Oku »

24 Ocak Kararları Ne Demektir?

24 Ocak kararlar? al?nmasayd? ne olurdu? 24 Ocak kararlar? al?nmasa idi Türkiye, Güney Amerika ülkesi olan Arjantin gibi olurdu. Arjantin’de oldu?u gibi enflasyon %1000 ‘leri geçerdi. Her hafta fiyatlar 2 kat? yükselerek hayat gittikçe pahalan?rd?. Orta s?n?f ortadan kaybolup; fakir tam fakir, zengin tam zengin olurdu. Geçimi zorla?an insanlar isyan ve kavga ç?kar?rd?.

Devamını Oku »

Cep Telefonunun İcadı ve Zaman İçinde Yolculuğu…

3 Nisan 1973 tarihinde icat etti?i cep telefonu ile ilk görü?meyi yapm??t?r. Tabiki yapm?? oldu?u bu telefon bir tu?la gibi, 850 gr.  a??rl???nda, 25 cm yüksekli?inde, 8 cm derinli?inde ve 4 cm geni?li?indeydi. Günümüzde mevcut olan küçük cep telefonlar? yan?nda bu bariz bir ?ekilde büyük olsa bile o dönemde bir devrim niteli?indeydi.

Devamını Oku »

Yakın Dostlarımız Köpekler

Peki, sevdi?imiz ve evlerimizde besleyip, büyüttü?ümüz, arkada? bildi?imiz bu sevimli hayvanlar hakk?nda bilmedi?imiz ya da yanl?? bildi?imiz bir ?eyler var m?? Gelin hep birlikte okuyup, ö?renelim. ( :

Devamını Oku »

Telepati Nedir? Nasıl Telepati Kurulur?

Telepatik ileti?im nas?l kurulur? Konu?maks?z?n Telepati ile kar??n?zdaki insana bir tak?m bilgiler aktarman?z mümkündür. Örne?in dü?ünce, fikir, bir tak?m resimler vb. Telepati yapmak için al?c? ve verici olmak üzere iki ki?i laz?md?r. Verici ki?i akl?ndan bir tak?m dü?ünceler geçirir. Ve al?c? ki?iye de bu dü?ünceleri alg?lar. Böylelikle Telepati yap?lm?? olur. Telepati için bir ki?ideki dü?üncelerin, di?er ki?iye aktar?lmas? da diyebiliriz. ...

Devamını Oku »

Beynimizin Yapamadığı Tek Şey: Unutmak

Yap?lan ara?t?rmalarda insan 1 gün inan?lmaz say?da olgu ya da olay? hat?rlamaktad?r. Bir insan?n gün içinde hat?rlad?klar?n?n say?s? milyarlar? geçmektedir. Beynimiz çok sistemli bir ?ekilde çal??maktad?r. Ö?rendi?imiz her ?ey bilinç alt?na at?lmaktad?r. Gün içinde hat?rlamak istedi?imiz bir olgu ya da olay beynimizin bilinçalt?na inmesi sonucunda hat?rlanmaktad?r. Beynimiz t?pki internetteki arama motorlar? gibi hat?rlanacak olacak kelimeyi bilinçalt?nda arar. O kelimeyle ba?lant?l? ...

Devamını Oku »

Anıtkabir ve Bilinmeyen Özellikleri

An?tkabir’in yap?m? yakla??k 9 y?l sürmü?tür. Ve a??rl??? tam 150.000 tondur. An?tkabirde birçok heykel,süsleme ve kabartmalar bulunmaktad?r.

Devamını Oku »

Omurga Sistemi, Omurilik ve Omurgayı Oluşturan Kısımlar

Omurga sisteminin genel anlamda 2 tür i?levi bulunmaktad?r. Bunlar omurgan?n koruyucu i?levi  ve hareket i?levidir. Koruyucu i?levine sahip omurga ; omurga kanal? içinde bulunan omurili?i korur ve baz? sinir köklerinin zarar görmemesini sa?lar. Hareket i?levinde ise; omurgam?zda bulunan diskler görev almaktad?r.

Devamını Oku »

Küçük Dünyanın Büyük Marifetleri

Nano ölçe?in özellikleri nelerdir? Maddeler nano ölçekte çok farkl? özelliklere sahip olabilmektedirler. Örne?in baz? maddeler nano ölçekte daha iyi eletrik üretirken, baz? maddeler daha iyi ?s? üretebilir. Baz? maddeler daha sert olurken, baz? maddeler daha sa?lam olabilir. Baz? maddeler ????? daha iyi yans?t?rken, baz? maddeler enerjiyi daha iyi depolayabilir. ??te maddelerin bu birbirinden farkl? özelliklerini ortaya ç?karabilmek için nano ölçeklere ...

Devamını Oku »

Doğum Fotoğrafçılığı Nedir?

Türkiye’de Do?um Foto?rafç?l??? Dünyada uzun bir süredir hizmet veren do?um foto?rafç?lar? ülkemizde de, ad? s?kça duyulmaya ba?layan bir i?e dönü?mü? durumda. Eskiden do?um foto?raflar?n? saklamak, do?um anlar?n? çekmek pek uygun görülmüyordu. Yava? yava? annelerdeki bilinç ve okumu?luk düzeyinin de artmas?yla hayatta nadir görülecek bu anlar?n de?eri bilinmeye ba?land?. Profesyonel foto?rafç?l???n da buna etkisini yok sayamay?z.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.