Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2013 » Aralık

Aylık Arşiv: Aralık 2013

Https Nedir? Twitter’da Güvenli Https Nasıl Aktif Hale Getirilir?

Peki Nedir Bu Https ? Öncelikle http yi aç?klamak daha do?ru olacak.?nternet sitelerine giri? yapt???m?zda hepimizin dikkatini çekmi?tir.Bütün sayfalar http ile ba?lar.Http ingilizce olarak  Hypertext Transfer Protocol k?slatmas?ndan olu?mu?tur.Türkçe olarak hiper metin aktar?m ilti?im kural? anlam?nda gelmektedir.Https ise klasik HTTP protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde edilir.Yani ileti?imin bilgi payla??m?n?n güvenli olarak ilerlemesini sa?layan bir uygulamad?r.Bir çok web sitesi özellikle ...

Devamını Oku »

Karıncaların Hayatı ve Muhteşem Yaşam Şekilleri

Kar?ncalar dünya üzerinde hemen hemen her bölgede bulunmaktad?r. Bunun nedeni vücut yap?lar?n?n her türlü ekosisteme uygun olmas?d?r. Antartika ile birlikte baz? canl? türlerinin az bulundu?u bölgelerde kar?ncalar?n kendine özgü türleri bulunmaktad?r. Kar?ncalar?n dirsekli bir yap?s? vard?r. Ayr?ca ba? k?sm?nda antenleri bulunmaktad?r.Bu özellikleri sayesinde di?er böcek türlerinde daha kolay bir ?ekilde ay?rt edilebilmektedir.Dünyan?n en çal??kan canl?lar?ndan biridir.

Devamını Oku »

Ayak Kokusunun Nedeni Nedir? Gidermenin Yolları Nelerdir?

Ayaklar ve eller vücudumuzun di?er k?s?mlar?ndan daha fazla ter bezi ihtiva ederler. (yakla??k her inç kare ba??na 3000 bez). Ellerimiz her ne kadar terlese de havayla temas etti?inden ayaklar?m?zdaki gibi koku üretmezler.

Devamını Oku »

Elektrikli Taşıtlar

Elektrikli Taşıtlar Nelerdir, Nasıl Çalışır

Elektrikli ta??tlar?n yeni bir  bulu? oldu?u san?l?r, oysa , 1837 y?l?nda ?ngiliz Robert Davidson, bir elektrikli araç yapm??t?. Davidson’un arac?, demir-çinkolu bir  AKÜMÜLATÖR ile yal?n bir ELEKTR?K MOTORU’yla  çal???yor ve ça?da? elektrikli ta??tlar?n bütün temel ö?elerini ta??yordu.

Devamını Oku »

Süzme ve Ayırma Bölüm 3

Önceki bölüme geçmek için t?klay?n?z… Bas?nçta Çal??an Toz Ortaml? Süzgeçler : Bu süzgeçler, bira ve besin endüstrileri ya da elektrik ve kimya endüstrileri gibi saydam s?v?lar?n söz konusu oldu?u durumlarda yayg?n olarak kullan?l?r.

Devamını Oku »

Süzme ve Ayırma – Bölüm 2

Karışımlar Ayrılabilirmi

Önceki Bölüm ?çin T?klay?n Pres birbirini izleyen levha ve çerçeve dizilerinden olu?ur. Bunlar dü?ey olarak yerle?tirilmi? ve yatay olarak birbirine tutturulmu?tur. Levhalar?n  iki yan?nda çentikler ve su ç?k?? yerleri vard?r. her levhan?n üstüne bez, onun da üstüne çerçeve yerle?tirilir. Süzme, çerçevelerden beze, oradan da levhaya do?ru bas?nç alt?nda gerçekle?tirilir.  S?v?, çerçevelerin ve levhalar?n kö?elerindeki delikler aras?ndan verilip al?n?r. Kat? Çerçevede ...

Devamını Oku »

Süzme ve Ayırma – Bölüm 1

De?i?mez Ortaml? Süzgeçler : Süzme ortam?, tel örgüler, kuma?, ka??t, keçe, seramik giibi çok de?i?ik maddelerden olu?abilir. Tel örgüler, kuma? parçalar? ve seramik gibi baz? maddeler, geri gelen y?kama suyuyla ya da geri üflenen havayla temizlenebilecek biçimde yerle?tirilir. öte yandan ka??tlar ve keçe parçalar?, genellikle alan? büyütmek için bükülür ve t?kand??? zaman yerlerine yenilerinin konulabilmesi için, paket haline getirilir. bunun ...

Devamını Oku »

Süzme ve Ayırma

Süzme, endüstride yayg?n bir biçinde kullan?l?r. Ta??tlarda klulan?lan makina ya??n?n temizlenmesinden, ?ehir suyunun ar?la?t?r?lmas?na kadar uzanan çok geni? bir uygulama alan? vard?r. Süzme, s?v?n?n, içindeki kat?lar?n tümünü ya da bir bölümünü tutan mekanik bir engelden geçirilmesiyle yap?l?r.

Devamını Oku »

Ayak Kokusunun Nedeni Nedir? Gidermenin Yolları Nelerdir?

Ayaklar ve eller vücudumuzun di?er k?s?mlar?ndan daha fazla ter bezi ihtiva ederler. (yakla??k her inç kare ba??na 3000 bez). Ellerimiz her ne kadar terlese de havayla temas etti?inden ayaklar?m?zdaki gibi koku üretmezler.

Devamını Oku »

Hücreden İnsana Doğru Yolculuk

Zigot döllenme ile canl?n?n olu?umundaki görevleri üstlenir. Döllenmenin ikinci gününde zigot bölünmeye ba?lamaktad?r. Üçüncü gün morula ?eklini alan zigot, dördüncü gün içi bo? bir küre ?eklindedir. Be?inci gün as?l cenini meydana getirecek hücreler bir araya toplan?r ve ka?l? bir yüzü?ü and?ran geç blastosist ?eklini al?r.Alt?nc? gün ise implantasyon ad?n? verdi?imiz olay gerçekle?ir. Yani zigot dokuz ay kalaca?? anne rahmine gelmekte ...

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.