Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Buluşlar » Erkekler neden penis boyunu takar ?

Erkekler neden penis boyunu takar ?

Erkeklerin genel sorunudur bu penis boyu tak?nt?s?, ço?u erke?in dü?ündü?ü ?ey ?udur; penisim çok küçük oldu?u için k?zlar benden zevk almayacak, kar?m benden ayr?lacak yada onlara zevk ald?ramay?p ba?ka kad?nlara gidece?ini dü?ünüyorlar. Yazd???m?z bu yaz?n?n sonunda sizin de bu tak?nt?dan kurtulabilece?inizi umuyoruz.

Penis boyu çok küçük olanlar için pek yap?labilecek bir ?ey yok belki ameliyat ile yap?labilir diyebiliriz. Çünkü, cinsiyet de?i?en kad?nlar bile erkek olduklar?nda takma penis yapt?rabiliyorlar ve sorunsuz çal??t???n? söylüyorlar. Ancak, bunun için çok paralar harcanmaktad?r. ?nsanlar?n bu tak?nt?lar?n? kullanarak para kazanma giri?imi yapan bir çok firma vard?r. ?nternette ürün sat??? gerçekle?tirerek. 3 ayda 7 cm penis gibisinden reklamlar yaparak bu yerlere gelmi?lerdir ve bir çok insan bunlara güvenip alm??lard?r. Bu tak?nt?lar? ya?ayan erkekler cinsel iktidars?zl?k çekip kimseyle sevi?ip ereksiyon ya?ayam?yorlar. Bunlar?n ilaçlar? sat?lmakta tabi ki, o ilaçlar?n zararl? oldu?unu söyleyemeyiz tabi özellikle viagra adl? ereksiyon hap? çok etkilidir. Kad?nlar için erkeklerin penisinin boyunun önemli olmad???n? bir çok kad?n söylemi?tir. Bilimsel bir aç?klamad?r bu zaten. Kad?nlar?n istedi?i iki ?ey vard?r; çok sert olmas? ve penisin kal?n olmas?d?r. E?er penisiniz böyleyse boyuna hiç takman?z gerekmeyecektir. Çünkü kal?n olmas? kad?n?n vajinas?n? tam saracakt?r. Sert olmas? da onun duvarlar?na çarparken sert bir ?ekilde girip ç?kmas?n? sa?lamaktad?r bu yüzden. Penis boyuna çok tak?lmaman?z gerekmektedir. Tabi ki buna takt???n?z için internette bir sürü ?eyler sat?n al?p sa?l???n?za zarar verebilirsiniz. Penis boyu 18 ya??nda durmaktad?r, ba?ka büyütmenin yolu yoktur. Ancak ereksiyon probleminiz var ise www.onayliviagrahapi.com web sitesi üzerinden viagra hap? kullan?p bunun önüne geçebilirsiniz.

Yaz?m?zda her ?eyi aç?klad???m?z? umuyorum. Sizlerin de art?k penis boyuna tak?nt? yapmamas? gerekti?i ve sadece penisin sert olmas? yani orgazm süresinin biraz da geç olmas? gerekmektedir. E?er geç bo?almay? gerçekle?tirirlerse kad?nlar? bir cinsel ili?kide iki kez ya da üç kez orgazm edebilirler. Buda onlar?n size olan sayg?s?n? art?r?p penis boyu tak?nt?s?ndan vazgeçmenizi sa?layacakt?r.

 

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort